Lekarz dermatolog - wenerolog

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem chorób skórnych i wenerycznych (przenoszonych drogą płciową).

  • Chirurgia dermatologiczna

Dermatochirurgia to dział medycyny zajmujący się usuwaniem chirurgicznym wszelkiego rodzaju zmian skórnych.

Do najczęściej usuwanych ta metoda zmian należą znamiona barwnikowe, powszechnie znane jako pieprzyki. Ale nie tylko. W drugiej kolejności usuwamy ta metoda nowotwory skóry, najczęściej raka podstawnokomórkowego (tzw. nabłoniaka), raka kolczystokomorkowego, czerniaka, ale także zmiany łagodne takie jak ziarniniaki naczyniowe, naczyniaki jamiste, rogowiaki kolczystokomórkowe, tłuszczaki, kaszaki. Wszystkie te zabiegi wykonuje dr Zofia Bochen, na codzien zwiazana z Kliniką Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej CMKP w Warszawie. Robi się je w znieczuleniu miejscowym. Zwykle nie są one rozlegle, a blizna po wycięciu goi się szybko i jest niewielka. Zawsze badamy zmiany histologicznie po wycięciu, często także przed usunięciem wykonuje się wstępna biopsje i badanie mikroskopowe, aby potwierdzić charakter zmiany.

Zachęcamy do kontroli zmian skórnych, bo nawet w przypadku nowotworów typu czerniaka – jeśli są one wcześnie usunięte – dają całkowite wyleczenie.

Nową metodą usuwania zmian skórnych jest tzw.terapia fotodynamic (PhDT), którą można usuwać raka podstawnokomórkowego oraz ogniska tzw. rogowacenia starczego lub posłonecznego. W niektórych przypadkach (np.lokalizacja w trudnych do ingerencji chirurgicznej miejscach takich jak powieki czy nos) oraz pod warunkiem niezbyt głębokiej lokalizacji zmiany kierujemy pacjentów na ten rodzaj terapii. Daje on bardzo ładny efekt kosmetyczny. Zabiegi wykonywane są u dr Konrada Januszka, chirurga plastyka, w jego gabinecie prywatnym.

Poza w/w zmianami skórnymi można u nas usunąć chirurgicznie wrastające paznokcie oraz bardzo kłopotliwe i bolesne głębokie odciski.

Powrót